اخبار

صیانت از شتر دوکوهانه اردبیل؛ رویکردی آینده‌نگرانه و سازگار با تغییر اقلیم


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – طرح ۲ ساله حفظ و صیانت از شتر دوکوهانه با همکاری معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فائو در حالی ماه‌های پایانی خود را می‌گذراند که به نظر می رسد با وجود انتقال دانش نگهداری و تولید مثل این گونه ارزشمند بومی، رویکرد و نگاه صیانتی به شتر دوکوهانه در کشور همچنان ادامه یابد.منبع اخبار