اخبار

صید ترال توسط کشتی‌های صید صنعتی خارجی ممنوع است


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر صید سازمان شیلات ایران اعلام کرد: بر اساس ضوابط و مقررات سازمان شیلات ایران، حضور تمام شناورهای خارجی در آب‌های کشور همچنان ممنوع است.

https://www.irna.ir/news/85185816/%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA