ضرورت اجرای الگوی کشت بنا به اقتضای نیاز آبی کشور/ تولید محصولات آب‌بر با کشت فراسرزمینیضرورت اجرای الگوی کشت بنا به اقتضای نیاز آبی کشور/ تولید محصولات آب‌بر با کشت فراسرزمینی

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «محمد سبزی» افزود: الگوی کشت با توجه به شرایط خشکسالی و کم‌آبی، نیاز کشور است و با اجرای آن و داشتن یک برنامه مدون می‌توان به خودکفایی در برخی محصولات اساسی کشاورزی دست یافت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: الگوی کشت محصولات در کشور باید اصلاح شود و قرار نیست هر محصولی را تولید کنیم بلکه می‌توان محصولات آب‌بر را با کشت فراسرزمینی تولید کرد.

سبزی ادامه داد: در چارچوب الگوی کشت، گندم آبی افزایش نخواهد داشت و ممکن است کمتر هم بشود، اما سطح کشت گندم دیم افزایش می‌یابد و این امر با به‌کارگیری دانش و فناوری و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شدنی است.

وی با اشاره به این که الگوی کشت در برنامه‌های پنج ساله کشور مطرح شده، اما عملیاتی نشده است، تصریح کرد: وزیر جهاد کشاورزی عزم جدی برای اجرای الگوی کشت دارد و اجرای این طرح و تامین امنیت غذایی مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: امسال شروع طرح الگوی کشت در اراضی زراعی است و وزیر جهاد کشاورزی از همین ابتدا خواستند که این طرح در حد شعار نباشد.

وی در همین حال اضافه کرد: طرح الگوی کشت توسط اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی و استان‌ها به تناسب کشت‌شان تقسیم‌بندی شده‌اند و مشخص شده امسال کدام استان‌ها چه محصولاتی را کشت کنند.

سبزی گفت: در سال‌های بعد سایر زیربخش‌ها مانند باغبانی در قالب الگوی کشت قرار می‌گیرند.منبع اخبار