اخبار

ضرورت استفاده از کشاورزی دانش‌بنیان برای بهبود تولید محصولات


شهرری – مجله خبری کشاورزی – مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری با اشاره به استفاده از دانش بنیان‌ها در بخش کشاورزی گفت: برای بهبود تولید محصول کلزا باید به سمت استفاده از کشاورزی دانش بنیان برویم.منبع اخبار