ضرورت حکمرانی واحد بر مدیریت خاک کشور/ ایران دارای رتبه دوم ارزیابی صیانت از خاک در دنیاضرورت حکمرانی واحد بر مدیریت خاک کشور/ ایران دارای رتبه دوم ارزیابی صیانت از خاک در دنیا
تهران – مجله خبری کشاورزی – سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از چالش‌های اصلی بحث حکمرانی واحد و یکپارچه برای مدیریت و توسعه حوزه خاک است که امیدواریم با برنامه‌ریزی و همکاری تمام دستگاه‌ها به این حکمرانی واحد برسیم.منبع اخبار