ضرورت مشارکت آموزش و پرورش و صدا و سیما در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی بر همکاری و همراهی وزارت آموزش و پرورش و صدا و سیما در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در کشور تاکید کرد.منبع اخبار