اخبار

ضرورت مشارکت مردمی و حمایت‌های مالی و فنی از کاشت یک میلیارد درخت


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس مرکز نوآوری و فناوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مشارکت مردمی، استفاده از امکانات فنی نوین و حمایت‌های مالی و اعتباری، نظارت و نگهداری را در اجرای موفق طرح کاشت یک میلیارد درخت ضروری خواند.منبع اخبار