اخبار

ضعیف شدن ۵۰ میلیون هکتار از مراتع کشور دستاورد تغییر اقلیم است

کارگاه آموزشی روسای مراتع سراسر کشور از روز گذشته در مرکز آموزش جوانشیر کرج آغاز شده است.منبع اخبار

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه به نقش انجمن ها، اتحادیه ها و بهره برداران اشاره کرد و گفت: در کشور شرکت های تعاونی زیادی علاوه بر انجمن صنفی مرتع و اتحادیه ها و صندوق توسعه منابع طبیعی کشور را داریم.

وی افزود: در بند «ب »ماده ۲۹ قانون احکام این اختیار به سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست داده که به تشکل های مردمی و مرتعداران شرکت تعاونی گرید یا رتبه داده شود تا تشکل ایجاد کرده و بتوانند در راستای احیای مراتع و جنگل ها گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه نباید ما بحث حمایت های دولت را در تسهیلات بانکی و ارایه نهاده ها  فراموش کنیم اظار داشت: بایستی این جدیت را دولت داشته باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۴۲ میلیون هکتار از عرصه های مرتعی تهیه طرح شده است، اظهار داشت:هدف از تهیه طرح بهبود وضعیت مراتع است تا بهره برداران خودشان بتوانند نسبت به بهره برداری و استفاده بهینه از مراتع و اجرای طرح اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، حسن وحید روز پنجشنبه با حضور در دومین روز از کارگاه آموزشی روسای مراتع سراسر کشور که در مرکز آموزش جوانشیر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مستقر در کرج برگزار شد، تغییر رویکرد برای پررنگ شدن نقش مشارکت مردم در مدیریت مراتع را یکی از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی برشمردو افزود: معیشت تعداد زیادی از بهره برداران ودامداران به این موضوع بستگی دارد.

وی گفت: ولی رویکردی که وجود دارد این است که بتوانیم سایر پتانسیل های مرتع را همچون گیاهان دارویی، گردشگری، تفرجگاه ها، منابع آبی، دامداری و پوشش گیاهی را در قالب طرح های چند منظوره تعریف تا بهره برداران خودشان این عرصه ها را مدیریت کنند.

وی با تاکید بر اینکه بایستی هر اتفاقی در مرتع بیافتد توسط مرتعداران اتفاق بیافتد، خاطرنشان کرد: ممیزی مرتع و تجدید ممیزی و سکونتگاه ها و نحوه احاله طرح های مرتعداری نیز در این کارگاه آموزشی بررسی شد.

وحید افزود: اگر این اتفاق بیافتد سطح درآمد مرتعداران بهبود یافته و میزان وابستگی آن ها به مرتع کمتر می شود که در نتیجه آن مرتعدار نسبت به احیای مراتع اقدام می کند.

وحید تاکید کرد: اگر طرح ها مدنظر قرار گیرد و اختیارات لازم به بهره برداران داده شود و بهتر است بهره برداران خودشان الگو و طرح بدهند تا بر اساس آن مدیریت مرتع انجام شود.