اخبار

ضوابط جدید برای صادرکنندگان سیب درختی

ضوابط جدید برای صادرکنندگان سیب درختی
تهران – مجله خبری کشاورزی – سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور ضوابط جدید صادرات محموله‌های سیب درختی را ابلاغ کرد.

https://www.irna.ir/news/85378936/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%DB%8C