اخبار

ضوابط و دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی، ضروری و نهاده‌های دام و طیور ابلاغ شد

ضوابط و دستورالعمل توزیع کالاهای اساسی، ضروری و نهاده‌های دام و طیور ابلاغ شد
تهران – مجله خبری کشاورزی – دبیر کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای ضوابط و دستورالعمل نحوه توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دام و طیور را ابلاغ کرد.

https://www.irna.ir/news/85298882/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85