اخبار

طرح‌های آبخیزداری در سطح ۳۹ هزار هکتار اراضی شهرستان گرمی اجرا می‌شود


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: اجرای طرح آبخیزداری در سطح ۳۹ هزار هکتار با هدف جلوگیری از وقوع سیلاب‌های آتی در شهرستان گرمی هدفگذاری شده است که اجرای آن نیازمند تامین منابع مورد نیاز است.

https://www.irna.ir/news/85145717/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B3%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7