اخبار

طرحی گرداگرد تنور گرم و سرد نان


سنندج- مجله خبری کشاورزی- سرانه مصرف نان در کردستان بالاتر از میانگین کشوری است و این موضوع، اهمیت اجرای هر طرحی در چرخه تولید این کالا را دوچندان می‌کند و حال اجرای هدفمندسازی یارانه آرد و نان در استان حول محور تنور گرم و سرد آن می‌چرخد.منبع اخبار