اخبار

طرح آبخیزداری در ۲۵ درصد مناطق سیل‌خیز اجرا شد/ اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی

طرح آبخیزداری فقط در ۲۵ درصد مناطق سیل‌خیز کشور اجرا شد

قرارداشتن یکهزار و ۲۵۰ شهر در حوضه سیل‌خیز کشور

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: در ۲۵ درصد مناطق سیل‌خیز کشور طرح‌های آبخیزداری اجرا شده و ۷۵ درصد باقیمانده است.

 وی ادامه داد: تصویب لایحه مدیریت جامع حوضه آبخیز اثربخشی اعتبارات به کاهش خسارت سیلاب و تقوت سفره های آب‌ زیرزمینی کمک می‌کند.

وی بیان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری و مدیریت حوضه آبخیز راهکار کنترل سیلاب و اعمال مدیریت جامع حوضه آبخیز  در کشور یک ضرورت است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

قزلسفلو بیان کرد: با توجه به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت سیلاب و تقویت سفره‌آب‌های زیرزمینی  ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای این بخش در نظر گرفته شد که جذب اعتبارات با تشکیل قرارگاه جهادی و همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: یکهزار و ۲۵۰ شهر به مساحت ۴۰ میلیون هکتار در حوضه سیل خیز قرار دارند و اجرای طرح‌های آبخیزداری موجب کاهش خسارت سیل می‌‍شود.

به گزارش مجله خبری کشاورزی، از ۹.۷ میلیون هکتار وسعت استان سمنان، ۵۵ درصد نواحی بیابان و خشک، ۳۸.۵ درصد مراتع، ۲ درصد اراضی کشاورزی و ۳.۶ درصد جنگل است.منبع اخبار

ابوطالب قزلسفلو روز سه‌شنبه در حاشیه سفر به استان سمنان برای بازدید از حوضه‌های سیل‌خیز، در  گفت و گو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی، ابراز داشت:  امسال از محل اعتبارات تملک دارایی و محرومیت‌زدایی ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در نظر گرفته شد و جذب این اعتبارات با اهتمام ویژه دنبال می‌شود.

وی ابراز داشت: طرح‌های آبخیزداری به دلیل فراهم آوردن شرایط کاهش سرعت رواناب نقشی مهم در افزایش نفوذ رواناب به درون سفره‌های آب زیرزمینی و در نتیجه تقویت آبخوان‌ها دارد و نیاز است به آبخیزداری نگاه ویژه شود.

وی اضافه کرد: به طور میانگین ۷۰ درصد بارش‌ها تبخیر و ۳۰ درصد بارش‌ها به صورت آب‌های سطحی و زیرزمینی قابل استحصال می‌شود.

طرح آبخیزداری فقط در ۲۵ درصد مناطق سیل‌خیز کشور اجرا شد

وی بیان کرد: ۱۲۵ میلیون هکتار از  وسعت آبخیز کشور  نیازمند طرح‌های آبخیزداری است که در ۴۰ میلیون هکتار مطالعه انجام شده و تامین اعتبار نقشی مهم در تکمیل طرح‌های مطالعاتی و اجرای طرح‌های آبخیزداری دارد.

وی بیان کرد: برای ۱۲ میلیون هکتار از وسعت مناطق سیل‌خیز طرح‌های مطالعاتی انجام شده  و در ۶ تا هفت میلیون هکتار  از این حوضه کار اجرایی انجام  شده است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: با توجه به پوشش گیاهی، تغییرات اقلیمی، تغییرات الگوی بارش، از دهه ۸۰ به بعد شدت بارش در کشور افزایش پیدا کرد و ایران چهارمین کشور جهان در زمینه سیل‌خیزی است.

جهش اعتبارات در سایه تصویب لایحه مدیریت جامع حوضه آبخیز

قزلسفلو یادآور شد: بخشی از خسارت ناشی از سیل به دلیل  تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه است.

ایران چهارمین کشور سیل‌خیز جهان

وی ادامه داد: کنترل رسوب و جلوگیری از ورود رسوب به سدها و خسارت به سرمایه ملی، افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغالزایی و بهبود معیشت ساکنان حوضه آبخیز از دیگر مزایای اجرای عملیات آبخیزداری است.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: لایحه اعمال مدیریت جامع حوضه آبخیر در کمیسیون‌های زیربنایی در دست بررسی است و با تصویب و قانونی شدن  این لایحه، اعتبارات جهش خوبی خواهد داشت.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: توجه به هشدارهای هواشناسی، همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، لازمه کاهش خسارت سیل و اجرای طرح‌های آبخیزداری است.