اخبار

طرح آبخیز تا جالیز در کردستان به اجرا در می‌آید


سنندج- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: طرح آبخیز تا جالیز در شهرستان های مختلف استان به منظور پایداری و افزایش آبدهی حوزه آبخیزداری و قنوات اجرا می شود.

https://www.irna.ir/news/85244713/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح. افزایش تا ۱۲۰درصدی نرخ سرویس مدارس اهواز تصویب شد !.