اخبار

طرح الگوی کشت در سطح ۳۵ هزار هکتار از مزارع استان بوشهر اجرا می‌شود


بوشهر – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده امسال طرح الگوی کشت بعنوان مهمترین اولویت این سازمان در سطح ۳۵ هزار هکتار از مزارع این استان اجرا شود.

https://www.irna.ir/news/85142812/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7