طرح بازرسی مشترک قرارگاه امنیت غذایی در هرمزگان آغاز شدطرح بازرسی مشترک قرارگاه امنیت غذایی در هرمزگان آغاز شد
بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – طرح گشت مشترک بازرسی قرارگاه امنیت غذایی به همت سازمان جهادکشاورزی هرمزگان و با همکاری سازمان صنعت، معدن وتجارت، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی از امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در این استان آغاز شد.منبع اخبار