اخبار

طرح تحول پوشش گیاهی و تولید علوفه کشور تدوین شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی از تدوین «طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه» با هدف احیای مراتع کشور خبر داد و گفت: این طرح به تصویب شورای معاونان وزارت جهاد کشاورزی رسیده و در دست بررسی توسط هیات وزیران است.

https://www.irna.ir/news/85199572/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF