اخبار

طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه شب یلدا آغاز شد

طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه شب یلدا آغاز شد
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار ویژه شب یلدا خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85316951/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF