اخبار

طرح توزیع نهاده برای تولید گوشت قرمز عشایری از اواسط مهر اجرا می‌شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیر امور عشایر استان تهران از اجرای طرح توزیع نهاده مدت‌دار برای تولید قراردادی گوشت قرمز عشایر از اواسط مهر خبر داد و گفت: نهاده دامی جو با قیمت نرخ مصوب شرکت پشتیبانی امور دام و با دوره سررسید ۱۲۰ روزه در اختیار عشایر استان قرار می‌گیرد.

https://www.irna.ir/news/85245345/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7

رفع مشکلات حاشیه مشهد در دستور کار قرار گرفت – پایگاه خبری هشت صبح.