اخبار

طرح جنگل‌کاری برای عرصه‌های مستعد تهیه می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل و دبیر ستاد طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: با شناسایی و مطالعه عرصه‌های مستعد درختکاری، برای این مناطق طرح جنگل‌کاری ۱۰ ساله تهیه می‌شود.منبع اخبار