اخبار

طرح جهش تولید در ۳۰ هزار هکتار از دیم زارهای چهارمحال و بختیاری مجله خبری کشاورزی

کشاورزی به منظور امرار معاش در کشورهای فقیر، هنوز هم مستلزم داشتن نیروی کار سایت agriculture-na فراوان است. الهام میرمحمدی: مقابله با چالش افزایش تقاضا برای مواد غذایی در جهان، و یافتن راه حل پایدار، مقرونبهصرفه و سازگار با محیط زیست، مستلزم ایجاد یک سیستم کشاورزی پیشرفته و پایدار در تولید مواد غذایی برای جمعیت انبوه است. کنترل بیولوژیک و غیر شیمیایی آفات به عنوان یک روش سازگار با محیط زیست در سالهای بعد انقلاب توسعه یافته است. کشاورزی هوشمند اقلیم رویکردی است که به کشاورزان کمک میکند تا خود را با تغییر شرایط آب و هوایی سازگار کنند و در نهایت انتشار گازهای گلخانهای (GHG) را کاهش دهند. این تغییرات اثراتی مانند دمای بالاتر، تغییر در الگوی بارندگی، افزایش سطح دریا و حوادث شدید آب و هوایی است. پس از صفویان حکومت ها هریک بر حسب قدرت و ضعف شان اثراتی روی کشاورزی ایران داشته اند که در مجموع اثرات منفی بیشتر بوده است. بر اساس آخرین آمار، در سال ۱۳۹۵ سطح زیر كشت محصولات گلخانهای در ایران حدود ۱۱هزار و ۲۳۱ هكتار است.

مثلاً در کنگرهای که اینجانب اخیرا در دانشگاه توکیو یا پکن در چند سال پیش برای ارائه مقاله حضور داشتم، پروفسور وانگ مدیر بخش کشاورزی آنجا با فراهم کردن بازدیدی از قسمتهای تحقیقاتی مختلف به ما نشان داد که بنابر سیاستگذاری نظام حکومتی، آنها را موظف کردهاند تا با ایجاد ارتباطات بسیار نزدیک با مراکز علمی تحقیقاتی کشورهای پیشرفته غربی نظیر امریکا و اروپا، باید خود را مجهز به آخرین پدیده های بروزعلوم و فنون پیشرفته نظیر” کشاورزی دقیق” نمایند. آخرین نسخه آن دبیان نام دارد. همچنین باعث سازگاری با تغییرات آب و هوایی میشود و نقش زیادی در کاهش GHG دارد. این سیستم در یک کشور که کشاورزی در آن اهمیت زیادی داشته است، انجام شده است و نتایج مفید بودهاند. در کل نتایج نشان میدهد که این سیستم بخشی از سیستم کنترل خودکار آب و برای یک مزرعه هوشمند بسیار مهم است. دادههای جمعآوری شده بوسیلهی ابزارهای هوشمند کشاورزی بسیار اهمیت دارند. هر کدام از شرکت های تخصصی مشاوره کشاورزی و باغبانی، روش های مختلفی برای خدمت رسانی به کشاورزان و باغداران دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سی و یکمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان کرمان، پنجشنبه شب سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی برای دیدار با کشاورزان و بهره برداران، بازدید و بهره برداری از طرحهای کشاورزی و شرکت در جلسات شورای اداری وارد استان کرمان شد. ۴ – ایجاد ۲۵ شرکت سهامی کشاورزی تخصصی که ۵۷۰۰ خانوار کشاورز را شامل میشد. تهران (پانا) – ریشه بازگشت محصولات کشاورزان ایرانی از کشورهای مختلف فقط در بذر و سموم نامرغوب نیست بلکه نائب رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران معتقد است جای خالی شناسه در مزرعه کشاورزان ایرانی باعث شده تا مشخص نباشد چه محصولی در چه منطقه آب و هوایی و اقلیمی پرورش یافته است و در نهایت تر و خشک با هم میسوزند و محصولات مرغوب صادراتی هم قربانی قضاوتهای محصولات نامرغوب میشوند. در این پروژه زمینهای خشک تخریب شد و از رویکردها و فناوریهای حفاظتی برای انجام اقدامات کشاورزی، زیست محیطی و مقابله با مسائل حاکمیتی در منطقه استفاده شد. برای مواجه شدن با این رقم باید در زمینه کشاورزی تولیدات بیشتر شود که با استفاده از تجهیزات کشاورزی هوشمند می توان به سریع تر شدن این روند کمک کرد.

فصلنامه تعاون و کشاورزی نشریهای علمی – پژوهشی با دسترسی آزاد است و فایل pdf مقالات به صورت رایگان قابل دانلود میباشد. همچنین در گلخانه ها شرایط برای مبارزه با آفات و بیماری ها قابل مدیریت است .و آسانتر می توان با آنها مبارزه کرد . امروزه مطمئن ترین، اقتصادی ترین، ارزان ترین و سریع ترین روش احداث استخر کشاورزیT ساخت استخر با استفاده از ورق های pvc است که با نام ژئوممبران شناخته می شوند. در دنیای امروز که بیماریها کنترل میشوند و افزایش جمعیت بیشتر و بیشتر میشود، اهمیت استفاده از این تکنولوژیها هم افزایش مییابد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از یادگیری ماشین یا دادهکاوی برای پیشبینی عملکرد سیستم برای کارهای آینده پردازش میشوند. جاوا اسکریپت با استفاده از ماژول CanvasJS که انعطافپذیر و قابل تنظیم است، به صورت نمودار نمایش داده می شود. از۱۹۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان سمنان تا قبل از روی کارآمدن دولت یازدهم فقط ۱۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به سامانههای نوین آبیاری تجهیز شده بود و اکنون با تلاش مضاعف این دولت، در ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان سمنان سامانه نوین آبیاری اجرا شده است.

هوشمندسازی کشاورزی در واقع تغییر پارادایمی است که در شرایط قرمز آبی میتواند با توسعه و ترویج شیوههای نوین آبیاری استمرار تولید پایدار را تضمین نماید. محصولات ارگانیک بدون دخالت هرگونه ماده ی شیمیایی و روش های مصنوعی تولید می شوند. وی افزود: از سوی دیگر با توجه به اینکه چین هم اعلام کرده از اول ژانویه ۲۰۲۲ شناسه محصولات کشاورزی صادراتی به این کشور باید در گمرک آن کشور ثبت شود، صادرات محصولات کشاورزی ایران از این پس به برخی کشورها بدون دریافت شناسه ممکن نیست و با سامانهای شدن این روند به سویی حرکت میکنیم که دیگر محصولات کشاورزی ایران بدون شناسه به جایی صادر نشود.

دستگاههای سختافزاری میتوانند به خوبی باRaspberry Pi همکاری کنند و سنسور DHT22 بدون گرم شدن بیش از حد به صورت کاملا دقیق کار میکند. استفاده از فناوریها و دستگاههای اینترنت اشیا، امکان نظارت و مدیریت لحظهای را بر این عوامل و شرایط فراهم میآورد. استفاده میکند که دارایGPIO و درگاهی برای اتصال به دستگاههای دیگر است. اما مشکل رویکرد سنتی استفاده از سنسورها این است که اطلاعات را به صورت لحظهای در اختیار شما نمیگذارد. مطالعات موردی انجام شده نشان میدهد که کشاورزی با رویکرد CSA برای مقابله با این تهدیدها در آینده مجهزتر میشود. این رویکرد در جهت تولید بهینه محصولات سالیانه و کاهش هزینههای اقتصادی گام برمیدارد. امروزه با توجه به مقیاس رشد جمعیت جهانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، و همین طور افزایش تقاضا برای مواد غذایی، کشاورزی هوشمند و دقیق در زمینه تولید محصولات کشاورزی میتواند منجر به شکلگیری بازاری روبهرشد در این صنعت شود. یکی از بخشهایی که بهطور مستقیم با آب سروکار دارد، حوزه کشاورزی کشور است. براساس پیشبینی صاحبنظران حوزه کشاورزی و منابع آب این روند استمرار یافته و چشمانداز تیرهای پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است. مهمترین مولفه تکنولوژیهای کشاورزی دقیق، نظارت عملکرد است که اغلب به عنوان یکی از شاخصهای پذیرش کشاورزی دقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

در ضمن می توانید از سنسور های دما و دما – رطوبت یا هر سنسور دیگر (با توجه به نیاز نوع کشاورزی مورد نظر ) استفاده کنید و با اتصال به دستگاه از آنها فیدبک گرفته و بر طبق حدود مجاز آن حسگر یک آبیاری اتوماتیک و دقیق را تجربه کنید . استفاده از سنسورها در فرآیندهای کشاورزی موضوع تازهای نیست. حفظ محیط زیست و افزایش تولید محصولات کشاورزی تنها از طریق شیوههای سنتی کشاورزی عملی نیست. برداشت محصول از این زمین ها نه تنها بازدهی پایین دارد بلکه ممکن است با آسیب های محیط زیستی همراه باشد، آسیب هایی که در آینده کاهش بیشتر محصولات را در پی خواهد داشت. کار روی این مناطق به تولید مناطق آماده کشت، افزایش بازدهی تولید و استفاده بهینه از آب منطقه منجر شده است. چرا از کشاورزی هوشمند به اقلیم استفاده میکنیم؟ این حسگرها میتواند محرک های مختلف را به صورت خودکار برای باز کردن پنجره، روشن کردن چراغها یا پنکه، کنترل وسایل گرمایشی کنترل کنند و تمام این کارها از طریق فرستندههای وای فای انجام میشود. از طرفی فرهنگ پایین مصرفکنندگان این محصولات میزان ضایعات را چند برابر کرده است. تیغه ها به خاک برخورد کرده و کلوخه ها را بطور سطحی و معمولاً به عمق 8 تا 15 سانتیمتر خرد می کنند.

معمولاً این محصول با بستهبندیهای خاص به بازار عرضه میگردد که علاوه بر نگهداری بهتر از محصول، حاشیه سود بهتری را نیز ایجاد میکند. بدین شکل میتوانند با مناسبترین قیمت محصول خود را عرضه یا دریافت کنند. راهاندازی اولیه گلخانه هیدروپونیک پر خرج است، اما اگر شرایط مناسبی فراهم شده و محصولات به درستی مراحل کاشت و رشد را طی نمایند، برداشت محصولات با سودآوری بسیار بالایی همراه خواهد بود. و با نظارت دقیق بر تمامی مراحل عملیات زراعی، از زمان کاشت تا پس از برداشت، اطلاعات جامعی از شرایط محیطی و عوامل موثر بر محصول ارائه میدهد. این سیستم نمونه اولیه میتواند در آینده به سطح صنعتی توسعه پیدا کند و برای مدت زمان بیشتری کار کند تا بتواند در طول زندگی یک گیاه اطلاعات مفیدی در اختیاز کشاورزان قرار دهد. ایده اولیه این سبک کشاورزی ، تولید محصولات کشاورزی با حداکثر ارزش غذایی و حداقل مواد خطرناک برای سلامت انسان، حیوان و گیاه است. در هر متر مربع کشور به صورت میانگین 20 کیلوگرم قارچ تولید می شود. سرانه تولید میوه در دنیا 80 کیلوگرم است و این رقم در کشور ما به 200 کیلوگرم می رسد. کشاورزی هوشمند با ارائه راهکارهای ترکیبی، نظیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مدرن (ICT)، تجهیزات دقیق، اینترنت اشیا (IoT)، سنسورها و سیستمهای موقعیت جغرافیایی، پهبادها، رباتها و غیره، تولید بهینه محصولات و همینطور کاهش آسیبهای زیستمحیطی را به ارمغان میآورد.

بهتر است از کارتSD با بیش از ۲ گیگابایت حافظه استفاده شود. با این توصیف شرایط بغرنج آب و هوای ایران، ضرورت توجه به کشاورزی هوشمند را بیش از پیش نمایان ساخته است. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل باعث شناسایی مناطق اصلی برای تولید آب و هوای هوشمند و مدیریت پایدار زمین (SLM) شد. نتایج دما را بین ۳۲ درجه تا ۳۵ درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت را ۴۳-۵۸% نشان میدهد. عوامل محیطی متعددی رشد و نمو گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهند که مهمترین آنها عبارتند از : نور، دما، عناصر غذایی، آب، دی اکسید کربن، آفات و بیماری ها و رطوبت نسبی، بنابراین مدیریت گلخانه تنظیم و کنترل عوامل محیطی محدود کننده و تأمین بهترین شرایط برای رشد گیاهان است.

کشاورزی هوشمند یکی از بهترین روشها برای مقابله با بحران جهانی غذا و روشی نوین و مقرونبهصرفه در کشاورزی محسوب میشود. در این مقاله، به لیستی از اسامی ابزار کشاورزی مدرن کشاورزی همراه با شرحی کوتاه از کاربرد آنها دست خواهید یافت. از آنجا که درنها، تصویربرداری چندبعدی و حرارتی را در حین پرواز انجام میدهند، دادههایی که آنها جمعآوری میکنند، به کشاورزان کمک میکند تا بینشهای مختلفی از معیارهای سنجش از جمله: شاخصهای سلامت گیاه، شمارش گیاه و پیشبینی عملکرد، اندازهگیری ارتفاع گیاه، نقشهبرداری کانوپی، گزارش تخلیه، اندازهگیری انبار، اندازهگیری کلروفیل، محتوای نیتروژن در گندم، نقشهبرداری زهکشی، نقشهبرداری تعداد علفهای هرز و غیره را به دست آورند. دما و رطوبت هوا عوامل اصلی رشد گیاه هستند.

با توجه به رشد جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، امروزه جامعه جهانی با بحران جدی غذا روبرست و یافتن منابع جدید برای تولید محصولات کشاورزی از جمله راهکارهای موثر در مقابل این بحران است. شرایط بد جوی در برخی مناطق از جمله بارندگیهای سنگین و بادهای شدید بهعلاوه مشکلات واردات قطعات یدکی برای تجهیزات کشاورزی، باعث تولید بسیار کمتر محصولات کشاورزی نسبتبه سال گذشته خواهد شد». بصیری در پاسخ به این سؤال که وظیفه نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی بر عهده کدام وزارتخانه است، میگوید: مسئولیت محصولات کشاورزی تا زمانی که در مزرعه هستند؛ یعنی نوع و میزان کود و سم مصرفی برعهده وزارت جهادکشاورزی است، اما زمانی که محصول از مزرعه بیرون میآید، کیفیت و سلامت آن باید توسط وزارت بهداشت و سازمان زیر مجموعه آن یعنی سازمان غذا و دارو بررسی شود؛ یعنی بررسی محصولات از نظر باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین باید توسط سازمان مذکور انجام شود. مثلاً اطلاعاتی که از سنسور به دست میآید، در یک حافظه ذخیره میشود تا در زمانی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. از این حسگر برای اندازهگیری دما، رطوبت و نظارت بر فاکتورهای کنترل موثر بر رشد و عملکرد محصول استفاده شده است. این مطالعات نشان میدهد که خدمات ارائه شده به کشاورزان، صیادان و مدیران زمینهای کشاورزی معمولا راضی بودهاند.

هرچند که مکانیزهشدن کشاورزی، سراسری نبود و تنها در نقاطی خاص روی دادهاست. در سال 96 بنا بر آمار ارائه شده از سوی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، محصولات کشاورزی باغی، بیشترین سهم صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند که پسته از مهمترین این محصولات بوده است. با افزایش فشار برای گسترش تولید از یک سو و حفاظت از محیط زیست از سوی دیگر، نیاز به فناوریهای کشاورزی پیشرفته بیش از پیش احساس میشود. رشد فزاینده تکنولوژی در عصر پسا مدرن الزاماتی را با خود به همراه داشته و موجب تغییر در الگوی تولید و سبک زندگی مردم گردیده است.

استفاده از هوش مصنوعی باعث تغییر در نحوه تولید مواد غذایی ما انسانها شده است و استفاده از آن باعث شده تا تولید گازهای گلخانهای تا ۲۰% کاهش پیدا کند. لازم نیست که یک فرد متخصص باشد تا ببیند که این تکنولوژی های مدرن کشاورزی چگونه مفهوم کشاورزی را تغییر داده است و باعث سودآوری، کارآیی، ایمن و ساده تر آن می شود. رئیس شیلات روسیه نیز بر اجرای طرح های مشترک بین دو کشور تاکید کرد و گفت: در صورت تمایل ایران آمادگی لازم برای پذیرش دانشجویان ایران در زمینه شیلات و آبزی پروری را داریم. از عوامل کلیدی برای پذیرش این بازارها توسط جوامع می توان به توسعه روابط محلی، درک متقابل، راه حل های آزمایشی و یک محیط نظارتی مناسب اشاره کرد. از معایب روش هیدروپونیک می توان به سرمایه گذاری بالا برای احداث گلخانه اشاره کرد. از این نوع فلفل در تهیه ترشی می توان بهره گیری کرد. وی که در رشته مهندسی ایمنی و بهداشت کار تحصیل نموده است؛ از سال 1396 به جمع مجموعه بزرگ آرادبرندینگ پیوسته و با بهره مندی از آموزه های راهبردی و فنون تجارت به شیوه فناوریهای روز دنیا وارد عرصه جذاب و ثروت آفرین تجارت شده است.

همین عوامل می تواند سبب افزایش بهره وری محصولات کشاورزی و کنار زدن محدودیت ها شود. نتایج نشان میدهد که این نمونه در مزرعههای توسعه یافته آزمایش شده است و میتواند علاوه بر نمایش دادهها، عملکرد خوبی داشته باشد و داده ها را نیز ذخیره کند. نتایج موفقیتآمیز پروژههای موجود، کشاورزان، سیاستگذاران ملی، سازمانهای بین المللی و … از دیدگاه کشاورزان، کشاورزی هوشمند باید در قالب مدیریت بهتر و عملیات بهرهبرداری پیشرفته، به ایجاد ارزش افزوده منجر شود. در واقع کشاورزی دقیق با هدف مدیریت دقیق نهادهها و با بهرهگیری از فناوری اطلاعات به شناسایی تمامی فاکتورهای موثر بر عملکرد مزرعه میپردازد. رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از قطبهای مهم تولید چغندر قند در کشور است، می گوید: امسال بر اساس قرارداد های منعقد شده با چغندرکاران، ۳۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت محصول چغندر قند می رود. اجرای این قانون میتواند ضریب مکانیزاسیون کشاورزی را افزایش، قیمت تولید را کاهش داده و محصولات ما را در بازارهای جهانی رقابتپذیر کند. پیشبینی میشود که تغییرات آب و هوایی بیشترین آسیب را به کشورهای در حال توسعه وارد کند. کشاورزی در بسیاری از کشورها محور توسعه قرار گرفته و در ایران نیز این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در اهمیت، سابقه و ظرفیت کشاورزی و صنایع روستایی ایران همین بس که ایرانیان طی 11 هزار سال گذشته عمدتاً در روستاهای این سرزمین به کشاورزی و دامپروری مشغول بودهاند؛ اما طی شصت سال گذشته، این میراث گرانبهای چند هزار ساله، به نابودی کشیده شده و به موجودی «نیم زنده – نیم مرده» تبدیل شده است. ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار هکتار از زمینهای کشور خرج مصرف سبزی و سیفی میشود. تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع گلخانه براساس موقعیت ساخت آن انجام میشود. البته چیلر ها ، بخاری ها و هیتر ها در گلخانه می توانند با فیدبک گرفتن از دما و رطوبت محیط به طور اتوماتیک روشن و خاموش شده و دما و رطوبت محیط را در محدوده مجاز حفظ کرد.