اخبار

طرح جهش تولید در ۳۶۰ هکتار از دیمزارهای استان اردبیل اجرا می‌شود


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از اجرای طرح جهش تولید در ۳۶۰ هکتار از دیمزارهای این استان در کشت پاییزه خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85231841/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B3%DB%B6%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تائید رمز عبور.