اخبار

طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی هرچه زودتر اجرایی شود


نوشهر – مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد: برای آنکه بیش از این به جنگل از لحاظ آتش سوزی، قاچاق چوب، چرای دام و تصرف به عرصه آسیبی نرسد ضرورت دارد طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی هرچه زودتر اجرایی شود.منبع اخبار