اخبار

طرح مردمی یک میلیارد درخت در راستای تعهدات بین‌المللی تهیه و اجرا می‌شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در ایران با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و سرزمین و در راستای انجام تعهدات بین‌المللی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.منبع اخبار