اخبار

طرح هوشمندسازی سامانه های نوین آبیاری در ۱۱ استان در حال اجرا است


کرج – مجله خبری کشاورزی – مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: یکی از ارزان ترین و ساده ترین سامانه های هوشمند نوین آبیاری در ۱۱ استان کشور در سطح ۲ هزار هکتار به صورت پایلوت در حال اجرا است.منبع اخبار