طرح کشت قراردادی گندم آبی در خراسان رضوی آغاز شدطرح کشت قراردادی گندم آبی در خراسان رضوی آغاز شد
مشهد-مجله خبری کشاورزی-مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: طرح کشت قراردادی گندم آبی در این استان با هدف حمایت از کشاورزان و تامین گندم مورد نیاز آغاز شد.منبع اخبار