طرح ۹۰ میلیون هکتاری “جهش فعالیت‌های آبخیزداری” کشور تدوین شد

ابوطالب قزلسفلو روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با مجله خبری کشاورزی در بوشهر بیان کرد: آبخیزداری در کشور ایران از بهترین راهکارها برای حفاظت از منابع آب و خاک است و در این راستا ۱۲۵ میلیون هکتار از حوزهای آبخیز کشور نیاز به فعالیت آبخیزداری دارد که تا کنون در سطح حدود ۳۳ میلیون هکتار انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر این ۱۸ میلیون هکتار مطالعات آبخیزداری آماده اجرا وجود دارد و حوضه‌های آبخیز باقیمانده نیازمند مطالعات تفصیلی و اجرایی است.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی اعلام کرد: امسال از محل درآمدهای عمومی ( تملک دارایی) ۱۶ هزار میلیارد ریال و از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های آبخیزداری مصوب شده است.
قزلسفلو گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال و اعتباری که تاکنون مصوب شده است، در یک میلیون هکتار از حوضه‌های آبخیز کشور طرح‌های آبخیزداری اجرا می‌شود و در صورت تخصیص اعتبار جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه این سطح افزایش می‌یابد.
وی اضافه کرد: با دستور رئیس جمهور مقرر شده است تا سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات دیگری نیز برای اجرای عملیات آبخیزداری تخصیص دهد.
سهم استان بوشهر از اعتبارات آبخیزداری
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: سهم استان بوشهر از اعتبار اجرای طرح‌های آبخیزداری در سال جاری تاکنون ۵۹۶ میلیارد ریال است که از ۲ محل اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات محرومیت‌زدایی تامین می‌شود.
وی عنوان کرد: از این میزان ۲۳۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت زدایی و ۳۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی برای این استان مصوب شده است.
قزلسفلو عنوان کرد: فعالیت‌های آبخیزداری در یک حوضه آبخیز مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ترویجی، فعالیت‌های بیولوژیک مثل نهال کاری، بذرکاری و بوته کاری، فعالیت‌های بیومیکانیک مانند احداث هلالی‌های آبگیر، تراس بندی، طشتک و فعالیت‌های سازه‌ای مثل بندهای خاکی و سازه‌های سنگی ملاتی، بتونی و گابیونی است.

طرح ۹۰ میلیون هکتاری "جهش فعالیت‌های آبخیزداری" کشور تدوین شد

طرح‌های آبخیزداری؛ موثر در تولید و اشتغال پایدار روستایی
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی بیان کرد: آبخیزداری از فعالیت‌های زیربنایی در راستای توسعه پایدار است که در امنیت غذایی و اشتغال و تولید پایدار نقش اساسی دارد.
وی افزود: مهمترین هدف آبخیزداری حفاظت از منابع آب و خاک است و این ۲ عنصر به عنوان بستر تولید نقش‌موثری در اشتغال‌ پایدار برای روستاییان و پیشگیری از مهاجرت آنها به شهرها و ایجاد مشکل حاشیه نشینی و اشتغال کاذب و غیر مولد دارد.
قزلسفلو تاکید کرد: لازمه تولید پایدار و رسیدن به امنیت غذایی حفاظت از منابع آب و خاک از طریق اعمال مدیریت جامع در حوضه‌های آبخیز کشور است.
آبخیزداری موثر؛ راهکار کاهش خسارت‌های سیل

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان‌داری سازمان منابع طبیعی تاکید کرد: در زمان حاضر بهترین راه‌حل تعدیل خسارت سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، فرونشست زمین و رسوب که باعث آسیب به سدها می‌شود، اعمال مدیریت جامع بر حوضه‌های آبخیز کشور است.
وی یادآروشد: رویداد طبیعی سیل قابل مدیریت است و در این راستا علاوه بر پیش بینی دقیق هواشناسی، فعالیت‌های آبخیزداری و آگاهی رسانی به مردم و جلب مشارکت آنها برای پرهیز از تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها خسارت‌های این پدیده را کاهش می‌دهد.
قزلسفلو تاکید کرد: مردم باید آگاه باشند که تجاوز به حریم رودخانه ها ومسیل ها حتی اگر برای چندین سال متوالی خشک مانده باشد، خطرات جانی و مالی بدنبال دارد.منبع اخبار