طغیان آفت مگس میوه در باغ‌های مازندران

عبدالرحمان زاغی با توضیح این نکته که مگس میوه بسیا گرما دوست است و با توجه به تداوم گرما ، خطر ازدیاد نسل و هجوم این آفت به نارنگی های زودرس استان بسیار جدی است، بیان داشت: تنها راه بسیار ساده و در عین حال اساسی و بدون هزینه برای مبارزه با آفت مگس ، برداشت میوه های رسیده و جمع آوری و دفن میوه های پوسیده پای درختان است چون میوه رسیده در سر درخت یا پوسیده در پای درخت بهترین میزبان مگس مدیترانه ای به شمار می رود.

 طغیان آفت مگس میوه در باغ‌های مازندران

وی با بیان اینکه شکار مگس میوه مدیترانه ای در تله های فرمونی ایستگاه های پیش آگاهی حوزه شهرستان های مرکزی افزایش یافته است ،ادامه داد: با توجه به مساعد شدن شرایط جوی و وجود میزبان های مناسب اعم از هلو، شلیل و انجیر برای ایجاد و گسترش کانون های آلوده، پایش مستمر هفتگی ایستگاه های پیش آگاهی و بازدیدهای میدانی به ویژه در باغ های  سیاه ریشه و مرکبات ، باغداران برای برداشت کامل تمامی میوه های رسیده و حذف کامل میزبان از دسترس آفت مورد تاکید است.

نصب تله‌های جلب کننده حاوی مایع سراتراپ، فرمون و سراتینکس برای شکار انبوه، طعمه پاشی باغات آلوده با استفاده از پروتئین هیدرولیزات و حشره کش مالاتیون بر اساس دستورالعمل، ۲۰ تا ۲۵ روز قبل از رسیدن میوه، رعایت مسائل قرنطینه ای شامل عدم جابه جایی و نقل و انتقال میوه‌های آلوده از باغ آلوده به دیگر نقاط استان و کشور از نکات قابل توجه برای مقابله و جلوگیری از گسترش این آفات است.

گزارش های کارشناسان باغبانی مستقردر مراکز ۶۴گانه خدمات کشاورزی مازندران نشان می دهد که جمعیت مگس میوه درباغ های استان افزایش یافته است و اگر مدیریت و کنترل این آفت مورد توجه قرار نگیرد ،خطر ازدیاد نسل و طغیان این آفت علیه میوه های مرکبات که اصلی ترین و مهم ترین میوه در باغداری استان است ، بسیار نگران کننده خواهد بود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران یکی دیگر از راه های مقابله غیر شیمیایی را استفاده از تله های جلب کننده دانست و گفت : طبق بررسی های صورت گرفته برای هر هکتار حدود ۴۰ تله جلب کننده نیاز است که به همراه تهیه مواد حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان هزنیه دارد که با توجه به اهیت حفظ میوه مرکبات که درآمد اصلی باغداران استان است، تقابل و انجام این هزینه در مقابله با این آفت ضروری است.

هشدار جهاد کشاورزی مازندران نسبت به طغیان مگس میوه 

 طغیان آفت مگس میوه در باغ‌های مازندران

معمولا نیمه دوم شهریور هر سال زمان برداشت نارنگی های زود رس در مازندران است ؛طبق آمار رسمی سازمان جهاد کشاورزی مازندران  از ۱۱۰ هزار هکتار باغ مرکبات استان ، ۲۵هزار هکتار نارنگی است که با توسعه و احیاء باغ مرکبات رد سال های اخیر سطح باغ های نارنگی زودرس استان به حدود ۱۵ هزار هکتار افزایش یافت.

مگس میوه مدیترانه ای نسبت به سایر گونه‌های مگس میوه دارای دامنه میزبانی وسیعی است و می تواند بیشترین خسارت را به بار بیاورد.هلو ،خرمالو، انجیر، سیب زرد، آلو و گلابی و مرکبات از جمله میزبان‌های این آفت هستند.

احسان عباسپور روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار مجله خبری کشاورزی افزود: با توجه به گزارش های دریافتی ایستگاه های پیش آگاهی و بازدیدهای میدانی، مدیریت مگس میوه مدیترانه ای در باغ های استان به خصوص در سیاه ریشه و مرکبات ضروری است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران با اعلام این که کانون آلوده شکار مگس میوه مدیترانه‌ای در برخی از ایستگاه‌های پیش آگاهی باغ‌های استان مشاهده شده است ، نسبت به طغیان این آفت همزمان با برداشت مرکبات بویژه نارنگی‌های زودرس هشدار داد.

زاغی به فصل برداشت انجیر به عنوان یکی از میزبان های جدی آفت مگس میوه نیز اشاره کرد و گفت: از آن جایی که درخت انجیر  در همه مناطق در باغ های غیر تجاری وجود دارد و به  جزء در شهرستان گلوگاه در دیگر مناطق فقط برای خود مصرفی و در واقع غیر اقتصادی محسوب می شود، اگر به برداشت به موقع و از بین بردن میوه های پای درخت بی توجهی شود، مطمئنا با طغیان آفت مگس میوه مواجه خواهیم شد.

طبق اظهارات رسمی کارشناسان حفظ نباتات ، هر مگس ماده روزانه ۱ تا ۳۰ عدد تخم رها می کند و در شرایط مناسب این توان را دارد که در یک دوره زندگی تعدادش را به میانگین ۳۰۰ و حداکثر یکهزار عدد برساند.

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی ،آفت مگس میوه مدیترانه ای سابقه حدود چهار دهه‌ای در مازندران دارد و تقریبا بومی استان شده است ،اما طبق اظهارات کارشناسان باغبانی اگر باغداران نسبت به فرایند مقابله و کنترل این آفت که طی ۲ سال اخیر با مشارکت جدی باغداران تحت کنترل بوده  بی توجهی کنند ،خطر خارج شدن کنترل این آفت و هجوم علیه باغ های استان بسیار جدی است.

مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می کند که  ۱۰ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است .منبع اخبار

وی تصریح کرد : اگر همین روش ساده که ۷۰ درصد روش موثر پیشگیری و مقابله با مگس میوه مدیریترانه ای را شامل می شود ، کوتاهی شود ، تبدیل به یک معضل اصلی می شود و در نتیجه تمامی باغداری استان را تحت الشعاع قرار دهد.

زاغی بیان داشت :  اگر باغداران روش مقابله و پیشگیری ساده و بدون هزینه برداشت بموقع محصول و جمع آوری میوه های رسیده و دفن صحیح را انجام بدهند، جمعیت آفت مگس میوه  به حداقل ممکن خواهد رسید و مقوله طغیان اصلا منتفی می شود.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران ضمن تایید گسترش فعالیت آفت مگس میوه و هشدار به باغداران استان گفت که  برای مدیریت و پیشگیری از خسارت مگس میوه، اطلاع رسانی گسترده مبنی بر مبارزه با این آفت ضروری است.

انجیر؛ میزبان دائمی 

نارنگی‌های زودرس در خط اول تهدید