اخبار

طلای زرد کردستان از عیار نمی افتد؛تولید اقتصادی گندم دیم در استان


سنندج- مجله خبری کشاورزی- برداشت خوشه‌های زرین کردستان از ۱۰ تیر سال جاری آغاز شده و تاکنون براساس آمار و گفته کشاورزان و کارشناسان مربوطه، عملکرد در هکتار آن نسبت به سال‌های گذشته بیشتر است و می توان گفت سال زراعی پر زرق و برق طلای استان را پیش رو داریم.

https://www.irna.ir/news/85171567/%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86