اخبار

ظرفیت‌های بورس و فرابورس در صنایع تبدیلی و غذایی به‌کارگیری می‌شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به‌منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های صنایع کشاورزی، استفاده از راهکارها و مدل‌های جدید سرمایه‌گذاری از جمله بورس و فرابورس به‌ویژه در کلان‌پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.

https://www.irna.ir/news/85226936/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF