اخبار

ظرفیت صنعت دارویی کشور بالاست/ می‌توانیم به صادرکننده مهم دارو تبدیل شویم

معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت افزود: تجهیزات پزشکی و داروسازی را به عنوان صنعت پیشرفته می‌دانیم و حمایت‌های ویژه‌ای در رابطه با آنها انجام می‌شود.

ایسنا/لرستان معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، گفت: کشور می‌تواند به صادرکننده مهم دارو تبدیل شود.

وی ادامه داد: وزارت صمت در دولت جدید به صورت ویژه بحث تجهیزات پزشکی را جدا کرده و حمایت‌ها در قالب یک دفتر جدا انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این دو صنعت را به صورت ویژه دنبال می‌کنیم، افزود: هرچند جایگاه صنعتگران در بحث تجهیزات پزشکی و صنعت دارو بسیار بالاست و هرچه تلاش کنیم شاید نتوانیم ۱۰۰ درصد از آنها حمایت‌هایی که مدنظر بوده را انجام دهیم بلکه سعی داریم این حمایت‌ها را تقویت کنیم.

سلمانی افزود: همچنین پیش بینی می‌کنم در آینده نه چندان دور علاوه بر اینکه تولیدات داخل را پاسخ خواهیم داد در خیلی از عرصه‌ها به‌خصوص دارو به صادرکننده مهم تبدیل شویم.

سلمانی گفت: اگر حمایت و پشتیبانی کافی صورت گیرد صنعتگران این بخش این توان را دارند در تراز اول دنیا حرف بزنند.

سلمانی بیان کرد: در دولت سیزدهم به صورت ویژه در قالب یک دفتر امورات مرتبط با توسعه و حمایت از تجهیزات پزشکی و در بحث صنعت داروسازی نیز دفتر صنایع غذایی دارویی ما در قالب حمایت‌هایی که از همه صنایع دارد به صورت ویژه در خدمت صنعت دارو و بخش پزشکی نیز هست.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها اذیت کننده بوده اما فرصتی است که ما از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم، تصریح کرد: به عنوان نمونه در همین مجموعه داروسازی اکسیر خیلی از تجهیزات و داروها بومی و داخلی شده که همه اینها حکایت از این دارد که دانش، قدرت اجرایی و عملیاتی صنعتگران و داروسازان ما آنقدر هست که بر مسایل و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها فائق بیاییم.

وی ادامه داد: این مجموعه و ظرفیت‌های موجود حکایت از این دارد که ظرفیت صنعت دارویی کشور بیش از آن چیزی است که در ظاهر می‌بینم.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402031509309/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88

یونس سلمانی در حاشیه بازدید از داروسازی اکسیر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این شرکت توانمندی‌های زیادی در بحث داروسازی، خودکفایی، توانمندی و بومی‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات دارد.