اخبار

ظرفیت‌ ویژه جهاددانشگاهی برای تقبل ماموریت در حوزه گیاهان دارویی


تهران- مجله خبری کشاورزی- قائم‌مقام رییس و معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی گفت: پیشنهادهای این نهاد در زمینه گیاهان دارویی باهدف اعمال در برنامه هفتم توسعه برای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به‌عنوان متولی اصلی سند ملی گیاهان دارویی ارسال شده است.منبع اخبار