اخبار

عرضه محصولات تولیدی روستاییان در نمایشگاه «روستا آباد»


تهران- مجله خبری کشاورزی- نمایشگاه روستا آباد با عرضه محصولات یک‌هزار تولیدکننده روستایی از ۱۲ تا ۱۸ مهر در مصلای تهران برپا می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85244525/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF