اخبار

عرضه میوه و خرمای عید با قیمت مناسب به زودی آغاز می شود

عرضه میوه و خرمای عید با قیمت مناسب به زودی آغاز می شود
تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: هم اکنون تاریخ های ماه مبارک رمضان و میوه های شب عید موجود است و در این مناطق کمبودی نداریم و به زودی با قیمت های مناسب در بازار عرضه می شود. بازارهای میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای.

https://www.irna.ir/news/85394287/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF