اخبار

عرضه ۲۴ هزار راس دام زنده/ میانگین قیمت دام زنده سبک بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزار تومان


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان دام سبک از عرضه ۲۴ هزار راس دام سبک در تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر میانگین قیمت هر کیلوگرم دام زنده گوسفندی درجه یک در تهران بین ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است.

https://www.irna.ir/news/85154615/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0