عزم مجلس برای پشتیبانی از صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۲عزم مجلس برای پشتیبانی از صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در بودجه ۱۴۰۲
تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه حمایت جدی از صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی خواهیم کرد.منبع اخبار