عشایر استان تهران از نزدیکی به رودخانه‌ها خودداری کنند - مجله خبری کشاورزی

عشایر استان تهران از نزدیکی به رودخانه‌ها خودداری کنند


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیر امور عشایر استان تهران اعلام‌کرد که با توجه به فعال شدن سامانه بارشی از عشایر کوچ‌رو می‌خواهیم از نزدیکی به رودخانه‌ها خودداری کنند.منبع اخبار