اخبار

عشایر خراسان جنوبی چهار هزار و ۸۷۴ تن محصولات دامی تولید کردند


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی گفت: عشایر استان از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار و ۸۷۴ تن انواع محصولات دامی و لبنی تولید کردند که از این مقدار ۲ هزار و ۲۲۱ تن شیر گوسفند بوده است.

https://www.irna.ir/news/85139985/%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B8%DB%B7%DB%B4-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

تائید رمز عبور.