اخبار

عضویت در شانگهای، گامی مهم در تجارت ایران است

فروزان فرد افزود: در این تردیدی وجود ندارد که اقتصاد ایران ظرفیت خوبی برای حضور در عرصه‌های بین المللی دارد و کشورهای نوظهور و قدرتمند حاضر در شانگهای و بریکس می‌توانند بازاری خوب برای تجارت خارجی ایران باشند. شرط بالفعل کردن این ظرفیت‌ها، بهبود روابط در سطح کلان، کنار زدن محدودیت‌ها و فراهم کردن مقدماتی است که بتواند اقتصاد ایران را وارد عرصه‌ای جدید از تجارت و همکاری‌های اقتصادی کند.

وی با بیان اینکه حضور در پیمان‌هایی مانند شانگهای یا بریکس می‌تواند برخی از مقدمات لازم برای توسعه تجارت را فراهم کند، توضیح داد: موضوعاتی مانند توافقات تجاری دو و چند جانبه یا تخفیف یا کنار گذاشتن تعرفه‌های صادراتی بخشی از دستاوردهایی است که اقتصاد ما می‌تواند در جریان حضور در این پیمان‌ها به دست آورد اما در عین حال برای رسیدن به حداکثر ظرفیت، باید برخی از دیگر مقدمات لازم را نیز فراهم کنیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برخی محدودیت‌های لحاظ شده علیه اقتصاد ایران بیان کرد: اینکه ما در استفاده از خدمات بانکی یا نقل و انتقال ارز با محدودیت مواجه هستیم، دسترسی ما به امکانات حمل و نقل را محدود کرده‌اند و به طور کلی شرایط تجاری را سخت کرده‌اند، همگی بخشی از نیازهایی است که باید همزمان با عضویت در گروه‌های اقتصادی بین المللی آنها را دنبال کنیم و مقدمات لازم برای کنار زدن آنها را نیز فراهم کنیم. به این ترتیب وقتی پیش شرط‌های لازم به کافی تبدیل می‌شوند که تمامی مقدمات در کنار یکدیگر فراهم شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید که با توجه به اینکه در طول دهه‌های گذشته با شیوه‌های مختلفی اقتصاد ایران از عضویت در سازمان و گروه‌های تجاری بین المللی دور نگه داشته شده، پیوستن در پیمان جدیدی برای تجارت ایران مثبت و مهم خواهد بود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402041308118/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

حسن فروزان فرد در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: تجارت ما در سال‌های گذشته با وجود تمام مشکلات و محدودیت‌ها توانسته به حیات خود ادامه دهد و حتی در آمارهای ثبت شده رشد صادرات نیز داشته ایم اما در عین حال باید به این موضوع فکر کرد که با توجه به محدودیت‌ها، بخش قابل توجهی از تجارت ما به کشورهای هم مرز و همسایه محدود شده که در آنها امکان نقل و انتقال کالا و ارز راحت‌تر است و به نوعی محدودیت ها را می‌توان دور زد اما اگر بنا باشد که ما به حضور در دیگر کشورها فکر کنیم، باید انتظار داشت که شرایط به شکلی کلان تغییر کند.