اخبار

عضویت معاون علمی رئیس‌جمهور در کارگروه «موضوع ماده یک قانون صادرات و واردات»

عضویت معاون علمی رئیس‌جمهور در کارگروه «موضوع ماده یک قانون صادرات و واردات»

با عضویت معاون علمی رئیس‌جمهور در کارگروه «موضوع ماده یک قانون صادرات و واردات»، مسیر حمایت از تولیدات دانش‌بنیان داخلی و نظارت دقیق بر واردات و تعرفه‌گذاری نمونه‌های خارجی هموار می‌شود.

به گزارش ایسنا، با هدف تسهیل‌گیری در صادرات و وارادات محصولات دانش‌بنیان، حمایت از تولیدات دانش‌بنیان ساخت داخل و نظارت دقیق بر واردات نمونه‌ محصولاتی که دارای مشابه داخلی هستند، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، عضو کارگروه موضوع ماده یک قانون صادرات و واردات شد. 

با توجه به این‌که اولویت‌گذاری واردات، نظارت بر محصولات و تعرفه گذاری تک تک محصولات صورت می‌گیرد، معاون علمی رئیس‌جمهور با حضور در این کارگروه می‌تواند در قامت نماینده و حافظ منافع شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان عمل کند و بر رونق تولید و جلوگیری از رقابت نابرابر این شرکت‌ها با محصولات و شرکت‌های خارجی، اثرگذار باشد.

به نقل از معاونت علمی رئیس‌جمهور، معاون علمی رئیس‌جمهور در این کارگروه، نظارت‌های لازم را خواهد داشت تا اگر کالایی در یک شرکت دانش‌بنیان در داخل تولید می‌شود، در تعرفه گذاری‌های صادرات و واردات مورد حمایت قرار بگیرد و در حوزه صادرات امکان حمایت باشد. ضمن این‌که در حوزه واردات امکان حمایت فراهم شود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1403032315899/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA