اخبار

عضو شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی منصوب شد


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی با صدور حکمی «سید سعید راد » مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را با حفظ سمت به عنوان عضو شورای راهبردی تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی منصوب کرد.منبع اخبار