اخبار

علاوه بر تضمین امنیت غذایی، کافی بودن گندم، توازن قوا را در روابط بین‌الملل تشکیل می‌دهد

علاوه بر تضمین امنیت غذایی، کافی بودن گندم، توازن قوا را در روابط بین‌الملل تشکیل می‌دهد
تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به مناسبت روز ملی گندم و نان گفت: دانه استراتژیک گندم و امنیت غذایی موازنه قوا در روابط بین الملل است.

https://www.irna.ir/news/85450026/%D8%AE%D9%88%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1