اخبار

علی‌آبادی: دولت از صنایع کوچک و ضعیف حمایت می‌کند


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت در تلاش است تا از صنایع کوچک و ضعیف در راستای توسعه حمایت کند.

https://www.irna.ir/news/85212967/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF