اخبار

عملیات اجرایی ۶ سایت اسکان عشایری در هرمزگان آغاز شده است


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: برای جلوگیری از پراکندگی عشایر، عملیات اجرایی ۶ سایت اسکان عشایر در این استان آغاز شده است.منبع اخبار