اخبار

عوارض ورود مواد اولیه به مناطق آزاد صفر تا ۱۰ درصد تعیین شد

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402061911943/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

بر اساس تبصره این مصوبه نیز عوارض واردات لوازم و دستگاه‌های حفاری، مستعمل، هواپیما، بالگرد (هلی‌کوپتر) و هواپیمای مستعمل یک تا ۴۵ درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا بیمه و حمل‌ونقل تعیین شده است. همچنین سایر کالاها و کالاهای تزئینی دو تا ۵۰ درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل عوارض دارند.

بنابراین عوارض واردات کالا به هریک از مناطق آزاد برای مواد اولیه و ماشین‌آلات صفر تا ۱۰‌ درصد ارزش مجموع کالا بیمه و حمل‌ونقل و برای کالاهای واسطه‌ای و مواد کمکی یک تا ۴۰ درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس این تصویب نامه، عوارض واردات کالا برای کالاهای مصرفی و بادوام یک تا ۴۵ رصد مجموعه هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل و برای کالاها و لوازم مستعمل پنج تا ۴۵ درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل تعیین شده است.

بر اساس تصویب‌نامه هیأت‌ وزیران، عوارض واردات کالا به هریک از مناطق آزاد برای مواد اولیه و ماشین‌آلات صفر تا ۱۰‌ درصد و برای کالاهای واسطه‌ای و مواد کمکی یک تا ۴۰ درصد مجموع هزینه‌های ارزش کالا، بیمه و حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است.

در این مصوبه میزان عوارض کالاهای وارداتی به مناطق آزاد نیز تعیین‌ شده‌ که بر اساس آن هیأت‌ وزیران در جلسه‌ای در ماه جاری به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی عوارض واردات کالا به این مناطق را اصلاح کرده است.

به گزارش ایسنا، با تصویب‌نامه هیأت‌ وزیران، اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن ابلاغ شد.