عوامل موثر در افزایش تولید محصولات کشاورزی چیست؟ مجله خبری کشاورزی - مجله خبری کشاورزی

عوامل موثر در افزایش تولید محصولات کشاورزی چیست؟ مجله خبری کشاورزی

در این زمینه، حسگرهای اینترنت اشیا در گلخانه های هوشمند زیرساخت مقرون به صرفه ای برای نظارت بر وضعیت درب و شناسایی فعالیت های مشکوک فراهم می کنند. میتوانیم برای دسترسی به این سیستم از راه دور و هنگامی که با استفاده از اینترنت اشیا متصل باشد یک سیستم ابری ایجاد کنیم. سیدجمال سجادیپور در گفت وگو با گزارشگر ایرنا بابیان اینکه توسعه کشت محصولات گلخانهای علاوه برفراهم کردن اشتغال، ارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان دارد، اظهارکرد: هم اکنون ۲۲ درصد خیار سبز گلخانهای ایران در یزد تولید میشود و در مجموع میزان تولیدات گلخانهای استان ۵۳۳ هزار تن محصول است.

او همچنین تاکید کرد: «تغییرات افزایش دما به شدت روی درآمد خالص اثر میگذارد و کشور ما شدیدا متأثر از تغییرات اقلیمی است. وی با تاکید بر اینکه در کشت قراردادی، کشاورز دیگر نگران مسائل مالی و بازار فروش نیست، گفت: اگر کشت قراردادی باشد، مشکلی نیز در تأمین نهادهها به وجود نمیآید. دادگر تاکید کرد: «هماهنگی و پاسخگویی به نیازهای تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم، ایجاد رونق اقتصادی و امکان همکاری مشارکتی از ویژگیهای این پلتفرم است. علاوهبر این کمبود تجربه و نیروی متخصص، عدم ایجاد ساختار نرم افزاری پایدار و عدم انجام تحلیل اولیه و طراحی مناسب از چالشهای طراحی این پلتفرم است.

حسینی با رد آمار سازمان حفظ نباتات در زمینه میزان مصرف آفتکشها در کشاورزی ایران میگوید: دو دسته سبد سموم در کشور استفاده میشود؛ یک سبد تعداد سموم ثبت شده یا درصد سموم ثبت شده و دیگری سبد مصرف سموم؛ باید به این نکته اشاره کنم که همه سموم ثبت شده در کشور مصرف نمیشوند. وی بااشاره به اینکه اجازه نخواهیم داد سموم بی کیفیت در کشور تولید و مصرف شود، گفت:امیدواریم روزی برسد که بتوانیم تمام سموم مورد نیاز خود را در کشور تولید کنیم. بله، دگردیس دیگری نیز رخ داده است که معمولا کمتر بدان توجه می شود، مقایسه دادههای دو سرشماری کشاورزی ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ از حیث جمع ارقام مساحتها و سرانههای زمین به ویژه در زیر بخشهای زراعت و باغبانی گویای برخی تغییرات طی حداقل سه دهه اخیر است.

غذای حلال یکی از صنایع پررونق جهان در سالهای گذشته بوده و پیشبینی شده تا سال ۲۰۲۷ ارزش بازار آن به رقمی حدود یک تریلیون دلار برسد. اینترنت اشیا و توانایی آن در دگرگون کردن جهان ما موضوع غیرقابل انکاری است، از کارآمدی صنایع گرفته، تا ماشینهای به هم متصل و شهرهای هوشمند. تاج بخش، معاون وزیر راه و شهرسازی رئیس سازمان هواشناسی با موضوع استفاده از دادههای هواشناسی در پیادهسازی کشاورزی دقیق گفت: «بیشترین ریسک برای اقتصاد در دنیا در سال ۲۰۱۹، در اثر رخداد پدیدههای حدی و مسائل اقلیمی اتفاق افتاده و اقتصاد به شدت تحت تأثیر تغییر اقلیم است. حامد سعیدی، رئیس اتحادیه پهپادی با موضوع ارائه توانمندیهای شرکتهای پهپادی در حوزه کشاورزی هوشمند گفت:«۱۲۷میلیارد دلار بازار تولید پهپادها در جهان است و بین ۳تا۵ میلیارد دلار سهم ایران از این بازار است.

اتحادیه بین المللی سیستم های حمل و نقلی بدون سرنشین پیش بینی کرده که در سال 2025 میلادی 80 درصد استفاده از پهپادها در بازار تجاری دنیا به کاربرد آنها در صنعت کشاورزی اختصاص خواهد یافت. همچنین نگرانیهای فراوانی در خصوص آینده کشاورزی وجود دارد که راهحل رفع آنها کشاورزی هوشمند است. حسننژاد، رئیس صندوق بیمه کشاورزی در این رویداد گفت: «یکی از بسترهای کمک کننده به کشاورزی مدیریت ریسکهای فنی و مالی است، همچنین ما در بیمه کشاورزی بیگدیتا مناسبی از ده سال گذشته در حوزه ریسکها داریم. مهدی روحانینژاد، رئیس فروم اینترنت اشیا در این رویداد گفت: «فروم اینترنت اشیا از بهمن ماه سال ۹۴ شروع بکار کرده و تاکنون ۳۰ مجموعه را در حوزه اینترنت اشیا شناسایی کرده است. رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با بیان اینکه «روسیه قوانین سختگیرانهای در مورد محصولات غذایی که وارد این کشور میشود، اعمال میکند و حد مجاز آلایندهها در مبادی ورودی به این کشور به شدت کنترل می شود» ادامه داد: در کشور ما محصولات کشاورزی بدون آنکه از نظر میزان آلایندگی مورد آزمایش قرار گیرند به بازار عرضه می شود. علاوه بر این اپلیکیشن های کشاورزی به اعمال رویکردی هوشمندانه در بخش های مختلف زنجیره تولید مواد غذایی کمک می کند.

این پژوهشگر علوم کشاورزی ادامه داد: در میان شاخص های اقلیمی، شاخص خشکی که بیشتر رابطه میان بارش و مقدار تبخیر و تعرق گیاه و خاک را نشان میدهد که بررسیهای صورت گرفته به ما نشان میدهد که ۷۳ درصد مساحت کشور ما خشک، ۲۴ درصد نیمه خشک، یک درصد معتدل، یک درصد خشک رو به معتدل و یک درصد نیز فوق خشک (مناطق کویری سایت agriculture-na ما) هستند. حسگرهای اینترنت اشیا، به کشاورزان اطلاعاتی در خصوص ثمردهی محصول، بارش باران، حمله آفات و تغذیه خاک ارائه میدهد که این دادههای ارزشمند میتوانند در طول زمان برای ارتقای روشهای کشاورزی استفاده شوند.

این حسگرها امکان رصد وضعیت گلخانه و مصرف آب را فراهم میکنند و از طریق پیامک در یک پرتال آنلاین به کشاورز هشدار میدهند. همچنین موسسات و شرکتهایی که به صورت مشترک به سرمایهگذاران خارجی فعالیت میکنند یا صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی (منوط به ارائه تاییدیه کمیته ماده 19 آئیننامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی) نیز میتوانند متقاضی استفاده از تسهیلات فوق باشند. طبق مقاله ای در مورد کشاورزی دیجیتال توسط DLG (انجمن کشاورزی آلمان) ، منظور از کشاورزی دیجیتال “استفاده مداوم از روش های کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند ، شبکه های داخلی و خارجی مزرعه و استفاده از سیستم عامل های داده تحت وب با هم است. با تجزیه و تحلیل داده های بزرگ . در گزارشی در سال 2016 در مورد چگونگی تحول انقلابی در داده های بزرگ در زنجیره غذایی جهانی ، McKinsey & Company کشاورزی دقیق را چنین تعریف می کند: ” یک رویکرد با فناوری برای مدیریت کشاورزی که نیازهای مزارع و محصولات را مشاهده ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل می کند “. در کنار تمام مزایایی که اینترنت اشیا با خود به ارمغان میآورد، نوآوریهای آن برای چشمانداز روشهای فعلی کشاورزی پیشگامانه خواهد بود. با افزایش جمعیت به ۹.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میتوانیم نسبت به سودمندی اینترنت اشیا در بخش کشاورزی و برآمدن از پس چالشهای پیش روی بشر امیدوار باشیم.

ماهیت کشاورزی دیجیتال در ایجاد ارزش از داده ها نهفته است . پایداری توسعه در بخش کشاورزی زمانی اتفاق میافتد که همه بازیگران زنجیره ارزش از تأمینکننده نهاده تا تولیدکننده، فرآوریکننده، عمدهفروش، خردهفروش تاجر و مصرفکننده تا بازیگران درگیر با جریان مالی و اطلاعات، دانش، ترویج و تحقیق همه در تعامل سازنده با یکدیگر باشند. محصولات و خدماتی که این شرکت ارائه میکند عبارتند از؛ بهینه سازی آبیاری با رتبه متغیر (VRI)، تحقیق در مورد رطوبت خاک، بهینه کننده مجازی PRO و غیره. برای رسیدن به رشد علمی دراینزمینه، دانشگاههای آفریقا نیز بر تحقیق و توسعه تمرکز کردهاند. برای مثال افزایش طولانی مدت رطوبت محیط، از رسیدن کلسیم به نوک برگها جلوگیری کرده و منجر به سوختگی در این ناحیه میشود. این شرکت میتواند با استفاده از نیروی خورشید که حسگرهای اینترنت اشیا تأمین میکنند گلخانه های مدرن و مقرون به صرفه بسازد. امروزه، کشاورزی یکی از صنایع بزرگی است که زنبورهای عسل سهم بزرگی در آن ایفا میکنند. این ابزار یکی از جدیدترین تجهیزات کشاورزی است و برای صاف کردن زبری و صاف کردن خاک استفاده می شود.

نوسازی کشاورزی و استفاده از فناوری دیجیتال باعث شده تا مفاهیم جدیدی مانند کشاورزی دقیق ، کشاورزی دیجیتال و کشاورزی هوشمند ظهور کند. CropMetrics یکی از این سازمانها است که بر راه حلهای کشاورزی فوق مدرن متمرکز است و در همان حال تخصص خود را در مدیریت آبیاری دقیق معرفی کرده است. از هواپیماهای بدون سرنشین گرفته تا تصاویر ماهواره ای و فناوری حسگر ، صنعت کشاورزی به طرز چشمگیری در حال تغییر است. پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران در سال ۱۳۷۹ در کرج تأسیس و به سرعت به یکی از واحدهای پژوهشی تأثیرگذار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ایران تبدیل شد. سمینار راهکارهای پیادهسازی کشاورزی هوشمند با حمایت سازمان فضایی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز مطالعات بهرهوری سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد. با وجود صعودی بودن روند، مسائل و مشکلات بسیاری پیش روی این صنعت وجود دارد. به دلیل این سنتی بودن نیروی کار جوان علاقهای به ماندن در بخش کشاورزی ندارد. کشاورزی دیجیتال به معنای فراتر رفتن از حضور صرف و در دسترس بودن داده ها و ایجاد هوش عملی و ارزش افزوده معنادار از چنین داده هایی است.

در برخی از مواقع کشت منطقهای به منظور تشویق کشاورزان، مناطق مختلف به کشت محصول و یا محصولاتی که در آن مزیت نسبی برخوردارند به عنوان سیاستی نام برده میشود. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نسبت به سال گذشته 2.7 درصد افزایش یافت که سریع ترین سرعت از جولای 2020 تاکنون بود اما پیش بینی ها برای افزایش 2.9 درصدی وجود نداشت. تاکنون ۶ میلیون هکتار زمین را بررسی کردیم و در این پلاکها دو نوع اراضی ملی و کشاورزی شناسایی میشود. کشاورزی دیجیتال هر دو مفهوم را ترکیب می کند – کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند . از سوی دیگر، بهینهکننده مجازی PRP به منظور مدیریت آب، فناوریهای مختلف را در قالب یک فناوری مرکزی، مبتنی بر سیستم ابری و برخوردار از نشانگر دقیق موقعیت مکانی و طراحی شده برای مشاوران و کشاورزانی که میخواهند از مزایای آبیاری دقیق نهایت استفاده را ببرند با هم ترکیب میکند. کاهش هزینه ها، اتلاف وقت و نیروی انسانی؛ کاهش خستگی ناشی از کارهای متوالی و یکنواخت کشاورزی؛ افزایش ضریب ایمنی و کاهش خطرات زیست محیطی؛ افزایش دقت و کارایی ماشین آلات و در نتیجه افزایش عملکرد محصولات کشاورزی از جمله مزایای کاربرد روبات ها در عملیات مختلف کشاورزی است.

فارغ التحصیلان رشته مهندسی کشاورزی (گرایش های مختلف) می توانند در سازمان ها و شرکت های حوزه کشاورزی و منابع طبیعی همچون شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور، شهرداری ها، وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان ها و شرکت های مرتبط مشغول به کار شوید. این تاجر پرتلاش اکنون با 14 سایت فعال و برند تجاری راسا، در حوزه انواع شیلنگهای مورد مصرف در دستگاه های صنعتی، دارویی، غذایی، کشاورزی و معادن مشغول به داد و ستد و تجارت می باشد. این در حالی است که رتبه ایانا در ردهبندی سایت الکسا نیز از رتبه ۳ هزار (بین سایتهای ایرانی) در اواسط سال ۹۶ به رتبه ۵۰ هزار در پایان سال ۹۷ سقوط کرد. روشهای جدید آبیاری این رقم را تا حدود ۵۰ درصد کاهش داده و به ۱۵ درصد می رساند.

تولید و اشتغال در این بخش مهم، بە عوامل اقلیمی از جملە بارش وابستە است و تغییر در میزان بارش بر میزان تولید و اشتغال اثرگذار است. سیاستهای قیمتی به آن دسته از سیاستهایی اطلاق میشود که هدف آن حمایت از قیمت دریافتی تولیدکننده برای محصولات تولیدی در بعد محصولی یا حمایت از قیمت پرداختی برای نهادههای تولید در بعد عوامل تولید است. به عمل و فرایند گذران وقت در خارج از خانه که به منظور تفریح، آرامش و لذت انجام شود و هدف کسب درآمد و اشتغال در آن مطرح نباشد، گردشگری و به افراد شامل این تعریف، گردشگر گفته میشود. تحلیلی طیف یک کانون تفکر در حوزه مخابرات کشور است که با هدف تصمیمسازی در حوزههای کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از طریق سیاستپژوهی و آیندهنگری فناوریها و خدمات ارتباطی، هماندیشی با خبرگان و صاحبنظران، مطالعات و تحلیلهای علمی و تطبیقی و ارتباطات با موسسات و سازمانهای معتبر بینالمللی حوزه فاوا فعالیت مینماید.

در کشاورزی سنتی نیروی کار مهمترین عامل در افزایش تولید میباشد و این یکی از دلایل وجود خانوارهای پر جمعیت در مناطق کشاورزی بوده است. رییس هیئت مدیره شرکت فرافن هم گفت: «کشاورزی هوشمند یکی از مهمترین کاربردهای اینترنت اشیا است. او همچنین اضافه کرد: «پلتفرم اینترنت اشیا، یکی از المانهای اصلی امن سازی و دریافت اطلاعات از خارج کشور است. ذرت یک گیاه شب بلند اختیاری است و گلدهی آن پس از دریافت تعداد مشخصی دگری دی (degree day) در دمای بیشتر از ۱۰ درجه در محیطی که سازگاری پیدا کردهاست اتفاق میافتد. 1. اگر جزو افرادی هستید که سال ها تجربه پرورش گل و گیاه دارید یا سابقه طولانی در زمینه کشت انواع محصولات گلخانه ای مانند خیار و گوجه و توت فرنگی را دارید بهتر است همین الان نسبت به دریافت مجوز اقدام کنید. حاجی رحیمی با بیان اینکه باید از کشاورزی سنتی خداحافظی کنیم، گفت: در شرایط کم آبی، توجیهی ندارد که در قم، آب را از ژرفای زمین به سختی به سطح بیاوریم و با آن به کشاورزی سنتی بپردازیم، بلکه باید قدر منابع آبی خود را بدانیم و با استفاده از روش های نوین کشاورزی مانند کشت های گلخانه ای، میزان بهره وری از آب را به بیشترین حد ممکن برسانیم.

مسیر دیگری که کشاورزی هوشمند پیش روی دارد شامل روشهای کنترل شدید رویش در فضای داخل است که در آن از کامپیوترهای غذایی شخصی و یک پلتفرم منبع باز جهت جمعآوری و اشتراکگذاری دادهها استفاده میشود. داده جمعآوری شده که در اصطلاح به آن “دستور آبوهوایی” گفته میشود میتواند در سایر کامپیوترهای غذایی شخصی مورد استفاده قرار گیرند و از آن جهت ایجاد متغیرهای آبوهوایی مانند کربندیاکسید، دمای هوا، رطوبت، اکسیژن محلول، هیدروژن بالقوه، رسانایی الکتریکی و دمای خاک بهرهگیری شود. کشاورزان می توانند از دستگاه های تلفن همراه مانند تلفن های هوشمند و تبلت ها برای دسترسی به داده های زمان واقعی در مورد وضعیت خاک و گیاهان ، زمین ، آب و هوا ، استفاده از منابع ، نیروی انسانی ، بودجه و غیره استفاده کنند. برنج به آب و هوای معتدل و مرطوب نیاز دارد. همچنین از دیگر مزایای آبیاری قطره ای میتوان به کنترل بهتر میزان رطوبت گلخانه اشاره نمود. شریستا و گوپالاریشما (۱۹۹۳) در مطالعه ای تحت عنوان: پذیرش و انتشار فناوری آبیاری قطره ای: تحلیل اقتصادی، به این نتیجه رسیدند که افزایش درآمد و صرفه جویی در مصرف آب و نیروی کار مهم ترین عوامل مؤثر بر پذیرش سریع روش آبیاری قطره ای است و مدت زمان آگاهی و آشنایی با یک فناوری، سبب افزایش اطلاعـات در مورد آن فنــاوری شده و در نتیجه کـاهش ریسک های همراه با پذیرش فناوری و سرانجام افزایش امکان گزینش آن را در پی خواهد داشت.

این حسگرها میتواند محرک های مختلف را به صورت خودکار برای باز کردن پنجره، روشن کردن چراغها یا پنکه، کنترل وسایل گرمایشی کنترل کنند و تمام این کارها از طریق فرستندههای وای فای انجام میشود. در این مقاله ما مقداری موضوع را روشن کرده و از منابع مختلف تعاریفی ارائه می دهیم تا به شما کمک کند اصطلاحات کشاورزی مدرن را مرتب کنید. ارتباط فناوری AgroCares با این موضوع چگونه است؟ در این میان، کاربرد فناوریهای مرتبط با اینترنت اشیا در کشاورزی یکی از پررنگترین حوزههای اثرگذار بر زیست انسان هستند. به همین دلیل کارشناسان و دغدغهمندان در تلاشند تا راه های حفظ منابع باقی مانده در طبیعت را جستجو کنند و راهی پیش پای انسان وامانده از این تهدیدات بگذارند. این مقام مسوول گفت: تا پیش از ماجرای نپذیرفتن فلفل دلمهایهای ایران توسط روسیه، محصولات کشاورزی ما تنها با همین گواهی بهداشتی صادر میشد اما پس از این ماجرا، ما در نشستهای متعددی که در هفتههای اخیر با سازمان غذا و دارو داشتیم، به این جمعبندی رسیدیم که برای حفظ اعتبار ایران در بازارهای جهانی و رفع ابهامات و نگرانیهای موجود، از این پس گواهی سلامت و بهداشت به طور توامان برای صادرات محصولات کشاورزی ایران اجباری شود. به گفته ی مراکز علمی تحقیقاتی کشاورزی، ارزیابی روند تغییرات سطح زیر کشت زعفران در طی 30 سال اخیر نشان میدهد که کشت این محصول در ایران افزایش قابلتوجهی یافته است؛ بهطوری که زعفران هماکنون در 21 استان کشور در سطحی معادل 88 هزار هکتار کشت می­شود.