اخبار

غرامت خسارت چغندرقند پاییزه به ۵۰ میلیون تن رسید

مجری طرح چغندرقند وزارت جهادکشاورزی با بیان این که رعایت تاریخ کاشت در محصول چغندر قند پاییزه ضروری است، تصریح کرد: در صورت سپری شدن زمان مناسب برای کاشت به جای افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد این محصول در واحد سطح باید در دستور کار باشد.

حصادی افزود: در کشت بهاره چغندرقند، افزایش عملکرد با اقدامات علمی و فنی دنبال می‌شود و به دنبال افزایش سطح زیر کشت نیستیم، اما در کشت پاییزه این محصول علاوه بر افزایش عملکرد برنامه توسعه کشت در مناطق جدید در دستور کار قرار دارد.منبع اخبار

به گزارش روز چهارشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «پیمان حصادی» افزود: با توجه به هزینه‌های تولید چغندرقند پاییزه، در مزارعی که عملکرد این محصول پایین‌تر از ۵۰ تن باشد تولید اقتصادی نیست بنابراین از کشت در مزارع با عملکردهای پایین‌تر جلوگیری شود.

وی با اشاره به این که سال گذشته یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن چغندرقند پاییزه در کشور تولید شد، اظهارداشت: با احداث ظرفیت‌های جدید صنعتی در سنوات آینده این تولید به پنج میلیون تن می‌رسد و گپ تولید شکر از چغندر پاییزه جبران می‌شود.