اخبار

فارس در تکاپوی صادرات انجیر خشک؛ پیش بینی تولید ۳۸هزار تُنی از ۴۴هزار هکتار انجیرستان


شیراز – مجله خبری کشاورزی – استان فارس با سطحی بالغ بر ۴۴هزار هکتار انجیرستان یکی از مهمترین تولیدکنندگان انجیر کشور به شمار می‌رود که طبق اعلام سازمان جهاد کشاورزی امسال تولید بیش از ۳۸ هزار تن انجیر خشک در این استان پیش بینی شده است.

https://www.irna.ir/news/85229809/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B3%DB%B8%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2