اخبار

فراخوان تولید گوشت مرغ

فراخوان تولید گوشت مرغ
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: شرکت پشتیبانی امور دام کشور در راستای سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای تامین گوشت مرغ از داخل فراخوان داد.

https://www.irna.ir/news/85379731/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA