اخبار

فرارو تصاویر برداشت برنج در مازندران

در مرحله اول بذرهایی که قرار است برای کاشت استفاده کنیم را درون آب میریزیم، این عمل برای این است که شالی های پوچ را از سایر دانه ها جدا سازی کنیم. وقتی شالی ها را درون آب قرار می دهیم آنهایی که برنج هستند به علت سنگینی ته نشین میشود و آنهایی که پوچ و سبک هستند به روی آب می آیند که به راحتی می‌توان آنها را جداسازی کرد . تبدیل جو به دست آمده از مزارع به برنج ایرانی می باشد و در واقع در این کارخانه ها طی فرایندی پوست نازک جو از دانه برنج جدا شده و برنج تحویل کشاورز داده می شود. در مدل سنتی با دست توسط کارگران برداشت شده و سپس بر روی هم در یک سطح مسطح ریخته می شود و توسط حرکت تراکتور بر روی آن دانه ها از خوشه جدا می شود که باید خوشه ها را تکان داد و دور انداخت تا دانه از خوشه تفکیک شود. در روش صنعتی مرحله برداشت و جدا سازی از خوشه توسط کمباین انجام می شود. برداشت برنج در سوادکوه شمالی (شیرگاه) به روش دستی و مکانیزه آغاز شد.

روش دوم با سم ‌های شیمیایی علف هرز را از بین می‌برند، مانند، تاپ استار، سان رایس پلاس و … ظرفیت دستگاه بالاست در نتیجه agriculture-na.ir در وقت و هزینه صرفه جویی می شود. و نيز يک سوم محور اصلي خوشه از نقطه انتهائي شان زرد شدند زمان برداشت فرا ميرسد .

به طور مثال پسته در مناطق خاصی از استان کرمان و سمنان قابل کشت است. بعضی از محصولات کشاورزی باید در مناطق خاصی کشت شود زیرا نیاز به شرایط آب و هوایی خاصی دارد. مرغوب بودن خاک و فراوانی آب در بحث کشاورزی بسیار اهمیت دارد.

گامی دیگر برای حذف دلار از معاملات کشورها

سایر تنظیمات مورد نیاز بر اسـاس دسـتورالعمل فنـی شـرکت سـازنده و بـا در نظـر گرفتن شرایط محصول صورت می گیرد. مصرف کنندگان برنج و برنج فروش ها و حتی رستوران دارها و کسانی که صادرات برنج انجام میدهند در این فصل می توانند برنج را با کیفیت عالی و قیمت پایین خرید کنند. ریاست زراعت و آبیاری هرات می گوید که امسال برداشت برنج در ولایت هرات بیست و پنج درصد افزایش یافته است ویکی از علت های افزایش حاصلات برنج آب فراوان برای شالی زارهای این ولایت است. شالیکاران از برداشت برنج نسبت به سال گذشته رضایت دارند، اما از کانال‌های آبیاری که بصورت قدیمی وسنتی است گله‌مند هستند. امسال در ۸۵ هزار هکتار از مزارع استان گلستان برنج کشت شد، استان گلستان سومین تولیدکننده برنج کشور است. در شهرستان لردگان هرساله برداشت برنج از نيمه دوم شهريورماه آغاز و تا نيمه اول مهر ماه به دليل متفاوت بودن شرايط اقليمي در شهرستان ادامه دارد.

کیفیت کدام برداشت برنج بهتر و بالاتر است؟

بعد از برداشت شلتوک ها از زمین و دسته بندی کردن آنها، نوبت خشک کردن می رسد. شاخه های برنج به هنگام برداشت مرطوب هستند و باید پیش از فرایند جداسازی برنج در برابر آفتاب قرار گرفته و خشک شوند. البته اکنون کار خشک سازی بیشتر در کارخانه ها و با دستگاه های مخصوص انجام می پذیرد. به هنگام درو، کشاورزان بوته های برنج را با دست چپ و از ساقه می گیرند و با داس مخصوص خود که به آن در زبان محلی “داره” می گویند و در دست راستشان قرار دارد، خوشه ها را از ساقه می چینند. دسته های برنج با بندی از ساقه ی خشک شده ی گیاه بسته می شود و به صورت خوابیده بر روی دسته های دیگر قرار می گیرد.

مخلوط برنج قهوه ای و شلتوک در مرحله بعدی توسط ماشین جداساز شلتوک از برنج قهوه ای (پادیه) از یکدیگر جدا می شوند. روش دیگر برداشت، درو محصول با ماشین و یا دستی می باشد که بعد از کاهش رطوبت خرمنکوبی با کمباین انجام می شود و محصول برداشت شده احتیاج به خشک کردن شلتوک ندارد ولی هزینه برداشت بیشتر از هزینه برداشت مستقیم می باشد. همیشه زنان دوشادوش مردان برای تامین خانواده و گذران زندگی تلاش و کوشش داشته اند و در کنار آن، وظایف مادری و همسری خود را نیز به نحو احسن به انجام رسانده اند.

تسطیح جاده دشت آب اناری ماهور میلاتی